Fredagskunskap februari 2018

Fredagskunskap februari 2018

Social hållbarhet som motor för en cirkulär ekonomi -
Det börjar med arbetsmiljö och mångfaldsfokus!

 

 

Pär Larshans som är hållbarhetschef på Ragn-Sells behöver ingen närmare Pär Larshanspresentation för den som jobbar med hållbarhetsfrågor i Sverige.

Med över 20 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor delar han med sig av några godbitar från sin hållbarhetsresa. Den sociala delen, och särskilt hur personer med olika kompetenser behöver kunna verka inom samma organisation för att öka innovationskraften, kommer dagens föreläsning fokusera på. Pärs arbete har under åren lyfts som exempel på nationell-, Europa- och på FN nivå. Idag inom Ragn-Sells är målet ställt på hur de ska få till ett cirkulärt samhällsbygge. Tillit kommer här vara det viktigaste grundfundamentet där den social dimensionen av hållbarhetsfrågan är möjliggöraren.

Fredagen den 23 februari kommer Pär Larshans till oss på Diversity Charter och delar gärna med sig av sin energi och sitt engagemang.

Missa inte februari månads Fredagskunskap om Mångfald!

Varmt välkomna!

Använd Fredagskunskapen till att öka kunskapen i organisationen!
Diversity Charter Sweden-medlemmar är välkomna att bjuda in 1-5 externa gäster beroende på medlemskategori.

LogoDCSnew

Information om aktiviteten

Start 2018-02-23 08:00
Slut 2018-02-23 10:00
Anmälan från 2018-01-15
Anmälan senast 2018-02-21 23:55
Föreläsare Pär Larshans
Övrigt Kaffe och macka från kl 08.00
Plats United Spaces, Waterfront Building
Senaste datum för anmälan har tyvärr passerats.