Fredagskunskap april 2017

Fredagskunskap april 2017

Fredagskunskap 28 april 2017

Så jobbar Handelshögskolan i Stockholm med mångfald och inkludering

Handelshögskolan i Stockholm. Många av oss tänker genast på märkesklädda ynglingar med ett konservativt tankesätt. Men stämmer våra fördomar?

Högskolor och universitet har ett stort ansvar att skapa öppna och inkluderande Karol Viekermiljöer för såväl studenter som anställda. Det ligger även ett ansvar att ”leverera” människor till arbetsmarknaden som har ett inkluderande synsätt och som använder sina positioner för att främja mångfald i arbetslivet. 

Handelshögskolan har ett stort engagemang för inkludering och mångfald i exempelvis det interna arbetet i personalstyrkan, i arbetet för och med studenterna, och i externa insatser gentemot marknaden. Karol Vieker, Equality and Diversity Manager på Handelshögskolan, berättar på Fredagskunskapen om hur skolan strävar efter att fostra en inkluderande kultur som studenterna tar med sig ut i arbetslivet. Hon berättar även om hur skolan vill påverka näringslivet i en positiv riktning genom olika initiativ som gynnar mångfald och inkludering.

Karol Vieker har lång erfarenhet av att arbeta med jämlikhet och mångfald med fokus på arbetsmiljö, bemötande, undervisning och ledarskap. Innan Handelshögskolan jobbade hon som HR-strateg på Landstinget i Uppsala län samt på RFSL:s förbundskansli där hon bland annat var ansvarig för HBT-certifiering. 

Missa inte april månads fredagskunskap om mångfald!

Använd Fredagskunskapen till att öka kunskapen i organisationen!
Diversity Charter Sweden-medlemmar är välkomna att bjuda in 1-5 externa gäster beroende på medlemsavgift.
Varmt välkommen till fredagskunskap om mångfald!

LogoDCSnew

Information om aktiviteten

Start 2017-04-28 08:00
Slut 2017-04-28 10:00
Anmälan från 2017-01-27
Anmälan senast 2017-04-26 23:55
Övrigt Kaffe och macka från kl 08.00
Plats United Spaces, Waterfront Building
Senaste datum för anmälan har tyvärr passerats.