STOCKHOLM: Diversity Charter Sweden Årsmöte 2020

Välkommen till Diversity Charters Årsmöte 2020

OBS! Endast för medlemmar.

Mötet sker digitalt, och du som vill är välkommen till Scandic Continental och har då med dig egen dator samt hörlurar, max 15 personer. Alternativt att du deltar i mötet digitalt från annan plats. Mer information angående inlogg kommer.  Verksamhet-och förvaltningsberättelse kommer senast en vecka innan årsmötet.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
  1. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret 
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år. 
 12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
 13. Val av suppleanter för en tid av 1 år 
 14. Val av revisorer samt suppleanter 2 år. 
 15. Val av valberedning, två ordinarie ledamöter och en suppleant 
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 17. Övriga frågor. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 april 2020 och ska skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OSA. 20 april 2020

Varmt välkommen!

Styrelsen

Information om aktiviteten

Start 2020-04-24 10:15
Slut 2020-04-24 12:00
Anmälan från 2020-03-25
Anmälan senast 2020-04-22 23:55
Plats The View, Scandic Continental
Senaste datum för anmälan har tyvärr passerats.

Tidigare aktiviteter

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact