Om Diversity Charter


Den ideella föreningen Diversity Charter Sweden är en del av det europeiska nätverket Diversity Charter. Föreningen arbetar för att påvisa hur framgångsrikt mångfaldsarbete kan se ut i praktisk handling. Medlemmar i Diversity Charter är företag och organisationer som genom sitt engagemang i föreningen förbinder sig att aktivt arbeta med mångfald och inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen. Målet för EU är att så många länder som möjligt inom unionen ska ha ett Diversity Charter 2020.

Vision och långsiktiga mål

Visionen för Diversity Charter Swedens verksamheter:

Mångfald och inkludering är en självklar och integrerad fråga i varje företags- och organisations strategi för att stärka konkurrenskraft och verksamhetsnytta.

Visionen för Diversity Charter Sweden som organisation är

Diversity Charter är, inom EU, den nationellt ledande organisation i Sverige som driver frågor om mångfald och inkludering för medlemmarna och samhället i stort.

Diversity Charters långsiktiga mål för 2020 är:

  1. 300 företag och organisationer som medlemmar
  2. Aktiviteter genomförs via regionala nätverk i 7 regioner i Sverige
  3. Diversity Charter Sweden deltar som en fast aktör på nationell nivå i utvecklingen av inkludering- och mångfaldspolitik

Nationella förutsättningar

Det övergripande syftet för Diversity Charter Swedens verksamhet är att ”främja arbetet med mångfald och inkludering i företag och organisationer för att påvisa affärsnyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle”. Övergripande arbetar föreningen med detta syfte genom att:

  • Vidareutveckla föreningens medlemsnätverk med företag och organisationer.
  • Sprida erfarenheter och kunskap om mångfald och inkludering. Utveckla den svenska plattformen för mångfalds- och inkluderingsarbete i enlighet med det europeiska ramverket. 
  • Vidareutveckla samverkan i det europeiska nätverket för europeiska Diversity Charter.

Finansiering

Föreningens resurser bygger främst på ideellt engagemang. De ekonomiska intäkterna kommer från medlemsavgifter samt projektstöd från olika fonder och stiftelser.

Ordförande har ordet

Katarina ÖnellUnder våren 2015 har Katarina Önell valts som ny ordförande Diversity Charter Sweden. Hon arbetar som Client Service Director inom TNS Sifos affärsområde Employee Research & Consulting och rådger ledningsgrupper och HR-avdelningar i frågor som bland annat rör affärsdynamik och mångfald.

- TNS Sifo är medlem i Diversity Charter sedan förra året och vi märker bland våra svenska och internationella kunder att mångfald är en av de absolut viktigaste frågorna för deras arbetskraftutveckling i en global och digital värld. Jag är också, via TNS Sifo, involverad i Working for Change som är Sveriges största årliga mångfaldskonferens. Därför känns det hedrande och väldigt spännande att nu få bidra i Diversity Charter Swedens viktiga arbete att synliggöra mångfaldens betydelse för svenska företags konkurrenskraft, säger Katarina Önell, ny ordförande för Diversity Charter Sweden.