Om Diversity Charter Sweden


Diversity Charter Sweden är en ideell förening som ingår i det europeiska plattformen Diversity Charter. Det svenska Chartret startades i januari 2010 av Axfood, A-Search, Lectia, Managing Diversity, L’Oreal, Novartis, Sodexo, Scandic, Skanska och Volvo. Vi arbetar för att påvisa hur framgångsrikt mångfaldsarbete kan se ut i praktisk handling. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

Vision

Diversity Charter Sweden verkar för en värld där olika idéer, kunskaper och erfarenheter/kompetenser räknas – där olikheter är en resurs.

Vi vill:

  • Vidareutveckla föreningens medlemsnätverk för att bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om nyttan med mångfald och inkludering.
  • Bidra med ett nordiskt perspektiv på mångfald i det europeiska nätverket Diversity Charter.

Finansiering

Föreningen finansieras av medlemsavgifter som används till att skapa mötesplatser och plattformar för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.

Styrelse

Styrelsen samordnar föreningens löpande verksamhet under året. Inom Styrelsen finns ett arbetsutskott som består av ordförande, vice-ordförande, sekreterare och kassör.

Arbetsgrupper

Inom Diversity Charter Sweden arbetar vi med arbetsgrupper för att planera och genomföra våra fortlöpande aktiviteter och uppgifter. Dessa arbetsgrupper träffas regelbundet eller efter behov och redovisar sina uppdrag på styrelsemöten. Arbetsgruppernas verksamhet kommer att utvecklas och anpassas efter föreningens förutsättningar. Medlemmar i föreningen har möjlighet att delta dessa arbetsgrupper.

Kommunikatör

Diversity Charter Sweden har ett kontrakt med Kicki Lilliedrake. Som kommunikatör är hennes huvudsakliga arbetsuppgifter att ta hand om chartrets event och om kommunikationsverksamhet som inbjudningar, uppdatering av webbsidan samt sociala media.

Ordförande har ordet

Katarina ÖnellUnder våren 2015 har Katarina Önell valts som ny ordförande Diversity Charter Sweden. Hon arbetar som Client Service Director inom TNS Sifos affärsområde Employee Research & Consulting och rådger ledningsgrupper och HR-avdelningar i frågor som bland annat rör affärsdynamik och mångfald.

- TNS Sifo är medlem i Diversity Charter sedan förra året och vi märker bland våra svenska och internationella kunder att mångfald är en av de absolut viktigaste frågorna för deras arbetskraftutveckling i en global och digital värld. Jag är också, via TNS Sifo, involverad i Working for Change som är Sveriges största årliga mångfaldskonferens. Därför känns det hedrande och väldigt spännande att nu få bidra i Diversity Charter Swedens viktiga arbete att synliggöra mångfaldens betydelse för svenska företags konkurrenskraft, säger Katarina Önell, ny ordförande för Diversity Charter Sweden.