Våra medlemmar

Nedan listas Diversity Charter Swedens 50 medlemmar (april 2018) med respektive medlemsår inom parentes. Varje medlemsföretag presenterar sig själva kort med egna ord och företagslogon är länkad till relevant del av respektive företags hemsida. 


3M Svenska AB (2013)


A-Search (2010)


Aasa Kredit Svenska (2018)


Academic Search (2014)


Alfa Laval AB (2017)


Almi Företagspartner AB (2017)


Apoteket AB (2015)

"Apoteket är ett omtyckt varumärke. Kombinationen av innovation, långa historia och hållbart företagande gör oss till ett företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården. Våra medarbetare är födda i 83 olika länder och talar tillsammans 57 språk. Mångfald hos oss bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökar Apotekets attraktionskraft. Vi tar vara på mångfalden och vi ser den som en stor fördel."


AVARN Security Services AB (2016)


Axfood AB (2010)

"För Axfood är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga för att attrahera och utveckla medarbetare. Mångfald och inkludering är i ständigt fokus med målet att spegla kundernas behov och att erbjuda lika möjligheter för alla. En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat. Det handlar om långsiktig hållbarhet, affärsnytta och konkurrenskraft."


Bergendahls Food (2015)


Directa Svenska AB (2016)

"Directa erbjuder upplevelsebaserade workshops för företag som vill främja mångfald och en inkluderande arbetsmiljö. Bakom beteenden finns fördomar. Bakom fördomar finns okunskap. Okunskap som hindrar ett effektivt samarbete! Trots den goda viljan att bemöta varandra med öppet sinne, så visar vi motstånd mot det som är annorlunda. Och det är mänskligt! Ju mer vi lär oss om våra egna, många gånger, omedvetna fördomar och normer, desto lättare blir det att möta människor som är olika oss själva. Som deltagare får du kunskap och verktyg som främjar inkludering och motverkar exkludering."


Diversitas AB (2014)

"Alla professionella företag och organisationer letar efter nästa generations stjärnor. Frågan om de letar på rätt ställe och på rätt sätt. Vi tror inte det! Därför skapade vi Diversitas. Vi stödjer företag och organisationer att identifiera, attrahera samt behålla mångkulturella talanger, och där med skapa affärsnytta."


European Institute for Managing Diversity (2010)


Folksam ömsesidig sakförsäkring (2011)


GEA Group AG (2011)


Hemfrid Sverige AB (2017)


Hermansson & Co AB (2015)

"Som en av marknadens ledande vinimportörer är det självklart för oss att ta ansvar för såväl människa som miljö och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Ett led i detta är våra strategier för jämställdhet och mångfald – såväl i organisationen som gentemot marknaden. Vi vet att en organisation präglad av jämställdhet och mångfald bidrar till ett professionellt bemötande som skapar trygghet och trovärdighet hos medarbetare, arbetssökande, kunder och leverantörer. Vi är helt övertygande om att vår verksamhet blir ännu bättre och mer genomtänkt när vi aktivt använder oss av den mångfald av erfarenheter som företagets medarbetare är bärare av." 


I am Collective (2018)

"I am Collective är en tvärkulturell kommunikationsbyrå som hjälper organisationer att skapa engagemang oberoende av kultur eller språk. Genom data driven insamling och analys får vi insikter om livssituation, attityder och värderingar, på så sätt kan vi hjälpa dig att bättre planera din kommunikation för att engagera de målgrupper du vill nå."


IKEA AB (2018)


Kantar Sifo AB (2015)


L'Oréal Sverige AB (2010) 


Lantmännen (2015)


Ledarna (2012)

"Ledarna anser att aktivt arbete för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för chefer. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en större mångfald bland chefer och medarbetare kan vi inte komma tillrätta med all den outnyttjade kompetens som finns på arbetsmarknaden."


Länsförsäkringar AB (2016)

"På Länsförsäkringar AB vill vi ha ett öppet och tolerant arbetsklimat som är befriat från alla former av diskriminering. Det är grundstenen i vårt förhållningssätt mot varandra och våra kunder. Att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald är en självklarhet i vår företagskultur. Vi ser olikheter som en tillgång och vill skapa en arbetsplats som ger oss alla utrymme att växa utifrån våra egna och Länsförsäkringar ABs förutsättningar. Ju fler av oss som har olika bakgrund och erfarenheter, desto starkare blir vi.  Graden av nytänkande är högre när olika människor möts och samverkar.

Genom att arbeta för en större mångfald: -Skapar vi värde för kunderna, medarbetaren och samhället. -Gör vi skillnad och förändringen bidrar till lönsamhet -Får vi en roligare arbetsplats som utvecklar alla medarbetare -Speglar vi samhället och vår kundbas -Får vi en större rekryteringsbas och tar till vara på en bredare kompetens"


Mekonomen Norden AB (2015)

"För oss handlar mångfald om värdet av olikheter hos våra ledare och medarbetare. Våra arbetsplatser ska spegla våra kundmålgrupper och samhället i stort. Genom olika erfarenheter och kompetenser förbättrar vi möjligheten att tillgodose våra kunders behov. Med bredare perspektiv kan vi utveckla den traditionella bransch vi verkar i och skapa affärer för framtiden. På så sätt bidrar mångfald till ökad affärsnytta."


Mercuri Urval (2018)


Michael Page International (Sweden) AB (2017)

"Mångfald är en del av PageGroups DNA och i organisationen i Sverige har en tredjedel av våra medarbetare olika nationaliteter och bakgrunder. Vi lovar att ge alla samma möjligheter, både i egenskap av arbetsgivare som rekryteringsföretag. Mångfald för oss innebär att erkänna och uppskatta alla individer såväl inom som utanför vår organisation oberoende av kön, nationalitet, etnicitet, religion eller ideologi, handikapp, ålder, sexuell läggning och identitet. Dessa principer gäller inte enbart för alla anställda på PageGroup utan även i vår yrkesverksamhet. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö utan fördomar. Vi uppmuntrar våra medarbetare att dela med sig och använda sig av alla sina talanger i arbetet. Det är självklart för oss att ett mångfaldigt team bidrar med olika perspektiv och insikter till vår verksamhet, att det skapar kreativitet, olika infallsvinklar på problemlösning och ger en hållbarhet som inte skulle vara mjöligt utan mångfald."


Michelin Nordic AB Sweden AB (2016)


MultiMind Bemanning AB (2015)

"På MultiMind är vi specialiserade inom mångfald och kan erbjuda ert företag workshops och föredrag kring inom Diversity Management. Vi kartlägger, analyserar och förbereder er organisation i hur ni kan förbättra och effektivisera er organisation ur ett mångfaldsperspektiv. Det kan handla om alltifrån hur man bygger företag upp ur en mångfaldssynvinkel, till hur man ska tänka kring nya rekryteringar eller företagets interna kultur."


NCC Sverige AB (2014)

"NCC vill vara ett öppet, inkluderande företag som speglar omvärlden och bidrar till en social hållbar samhällsutveckling. Vi är övertygade om att olikheter skapar den dynamik och kreativitet som behövs för att hitta de bästa hållbara lösningarna för oss, våra kunder och för samhället i stort. Därför verkar vi för mångfald och jämställdhet på våra arbetsplatser."


Novartis Sverige AB (2010)

"Novartis focus on cultivating an inclusive and engaging high-performance environment that values and leverages diversity, creating a workplace that encourages and utilizes the ideas of all associates.
To operate successfully as a global organization, it is essential that our people reflect the rich diversity of our markets. The people who work at Novartis Group companies come from a variety of backgrounds that include different nationalities, different cultures, and different life and professional experiences. As our customer base becomes increasingly diverse, a diverse talent pool of the best-qualified candidates becomes critical in being able to better understand patient and customer needs, and provide innovative solutions."


Planen i Sverige AB (2016)


Scandic Hotels AB (2010)

"Scandic Hotels föddes som ett litet väghotell i Laxå 1963. Idag växer vi så det knakar, med nya hotell och renoveringar i var och varannan stad. Scandic är idag Nordens största hotellkedja med över 230 hotell där miljontals resenärer ska få en ”great hotel experience” varje dag, dygnet runt, året runt! Vi som skapar ”great hotel experiences” är 14000 medarbetare från mer än 100 länder som vill att du ska trivas oavsett om du är i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Polen, Belgien eller Holland."


Scania CV AB (2016)


SJ AB (2016)

”På SJ tror vi att mångfald och inkludering är rätt väg att gå och det är en viktig del i vår vision, våra värderingar och vår affär. SJ är till för hela samhället och därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning. Både våra medarbetare och kunder ska känna sig inkluderade - på arbetsplatsen och ombord på tågen. SJ ser att olikhet skapar konkurrenskraft och affärsnytta. Mångfalden av olika bakgrund, erfarenhet och kompetens bland våra medarbetare vill vi ta vara på. Goda möten ger ett gott arbetsklimat och våra kunder får en bättre service”


Skanska Sverige AB (2010)

"Skanska är Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Vi arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering, med tydliga kopplingar till våra värderingar och hållbarhetsmål. Genom vårt medlemskap i Diversity Charter vill vi aktivt bidra men också inspireras till att ständigt uppdatera oss och ligga i framkant i detta arbete."


Sodexo AB (2010)

"Inom Sodexo ser vi mångfald och inkludering som en affärsnödvändighet. Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för resultat och innovation. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger. Kvinnor utgör 54 procent av personalstyrkan runt om i världen i Sodexo. Det är av stor vikt att främja kvinnors möjlighet till avancemang för att få balans i könsfördelningen även på chefsnivå."


Spoon (2015)


Stockholms läns landsting (2013)

"Landstinget arbetar för att främja hållbar utveckling inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Övergripande mål för Stockholms läns landsting som arbetsgivare är att verka för en arbetsmiljö som ger alla samma villkor och möjligheter i yrkeslivet. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv på arbetsplatsen skapar goda arbetsmiljöer som i sin tur leder till bättre vård och service till länets invånare och hållbar utveckling i regionen." 


Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen (2014)


Svensk Bilprovning AB (2013)

"Alla kunder ska känna sig välkomna till Bilprovningen och kunna ta till sig kunskap om trafiksäkerhet och sitt fordon. Mångfald bidrar direkt till Bilprovningens utveckling, vår lönsamhet och affär genom nöjda kunder, nöjda och kreativa medarbetare och en ökad trafiksäkerhet. Vår långsiktiga målsättning är att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas." 


Svenska Filminstitutet (2016)


Swedbank (2014)


Systembolaget AB (2016)

”Systembolaget bygger på en hållbar idé. Ett företag som säljer öl, vin och sprit utan vinstintresse begränsar alkoholproblemen i Sverige. Systembolaget finns till för alla och det ska våra kunder och medarbetare känna. Vår målsättning är att Systembolagets medarbetare ska spegla den mångfald som finns i Sverige och verka i ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om människor med olika bakgrund och erfarenheter. Detta för att vi på lång sikt ska kunna utföra vårt uppdrag, fortsätta möta våra kunder på ett professionellt sätt och trygga vår framtida kompetensförsörjning.”


Särnmark Assistans AB (2015)

”Särnmark arbetar för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva på lika villkor som alla andra och med full tillgång till samhället. Den värdegrunden genomsyrar även vår roll som arbetsgivare och vårt arbete med jämställdhets- och mångfaldhetsarbete är vi övertygade om bidrar till ett bättre liv både för våra många anställda och för våra kunder. ”


Telia Company AB (2018)


The Good Talents AB (2018)


Unionen (2016)


Vattenfall AB (2012)


Volvo Car Corporation (2010)


We Select (2015)

”På We Select arbetar vi aktivt med jämställdhet- och mångfaldsfrågor som en självklar del av vår rekryteringsprocess. Vi är övertygade om att olikheter i grupper skapar en bättre företagskultur, kreativitet och lönsamhet. Vi hjälper våra kunder att se över sin organisation och tar fram långsiktiga rekryteringsstrategier i syftet att skapa en arbetsplats med ökad jämställdhet och mångfald. Bland annat har vi arrangerat flera lyckade event och rekryteringsdagar för våra kunder.”