Vår medlem Ledarna organiserar ett..

Ledarna

..frukostseminarium tisdag 26 april som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder de ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald. Läs mer och anmäl dig här

Diversity Charter Sweden har en ny styrelse

Den 15 mars 2016 valde Diversity Charter Swedens årsmöte en ny styrelse. Vi välkomnar framförallt våra nya styrelsemedlemmar och ser fram emot ett nytt år fram tills nästa årsmötet. På vår undersida "Styrelsen" kan du läsa mer om vår nya styrelse. Valberedningen kunde glädjande informera om att det finns ett väldigt stort intresse hos föreningens medlemmar att nominera personer till styrelseposter!

Läs mer

Nya medlemsavgifter för 2016

På årsmötet den 3 november beslutade föreningen om differentierade medlemsavgifter enligt styrelsens förslag. Styrelsen redovisade för sina medlemmar behovet av att skapa en trygg ekonomisk grund för föreningen för att kunna höja kvalitén på att förse medlemmar med relevant information om mångfald och skapa bättre förutsättningar för föreningens medlemmar att utbyta erfarenheter och kunskap.

Läs mer

  • 1
  • 2