Frukostseminarium den 28 november

MultiMind

Hur ska näringslivet och förorterna hitta varandra och blomstra tillsammans? Kom och inspireras hos vår medlem MultiMind Bemanning den 28 november klockan 8:00. Läs mer här.