Olikheter är en resurs

Eurocities RefgueeReport April16

Eurocities

Eurocities RefgueeReport April16 - en helt färsk rapport har precis släppts!
34 olika städer (medlemmar i EUROCITIES) i 17 EU-nationer delar sina erfarenheter om hur städerna arbetar med integration av flyktingar.

Rapporten innehåller fakta om:

  • hur städerna anpassar tjänster för integration
  • hur de kommunicerar med sina invånare om flyktingar och integration
  • hur städerna arbetar och vad de inte gör på regional och nationell nivå
  • vilket stöd städerna får eller behöver
  • vilka praktiska utmaningar städerna möte och vilka lösningar de ser på dessa
  • hur situationen påverkar samhället

Som medlem i Diversity Charter Sweden kan du ta del av rapporten och ladda ned den på vårt medlemsintranät.