High Level Event


High Level Event är en konferens på EU-nivå för Diversity Charters medlemmar som genomförs en gång per år på hösten. Konferensen innehåller high level speakers, paneler och mingel. Ett av EU-ländernas Diversity Charter får i uppdrag att anordna High Level Event. 2015 anordnades eventet av Luxemburg och 2016 har Diversity Charter Irland fått uppdraget. Minst två medlemmar från respektive Diversity Charter får delta samt ytterligare intresserade är inbjudna att delta i mån av plats.