EU Diversity Charters Exchange Platform


Diversity Charter Sweden ingår i en europeisk plattform tillsammans med Diversity Charters i 17 av EUs medlemsländer. EU-kommissionen stödjer arbetet genom att sammankalla till möten för erfarenhetsutbyte om mångfald och inkludering i arbetslivet utifrån ett europeiskt perspektiv. Flera av EUs medlemsländer är på väg att starta Diversity Charter med stöd från EU-kommissionen. Många tusen företag och organisationer ingår i EU-plattformen vilket gör att arbetet påverkar miljontals anställda. EU-plattformen fokuserar på att motverka diskriminering på arbetsplatsen samt att främja arbete med jämställdhet och mångfal.

Samarbetsområdena är:

  • High Level Event
  • Informationsinsamling och jämförelser
  • Lobbying/Påverkansarbete
  • Projekt
  • Erfarenhetsutbyte
  • Case Studies/enkäter och rapporter