Rykande färsk rapport!

Intresset för och behovet av inkluderande mångfaldsarbete ökar. Det noterades inte minst då att det idag finns 17 charter runt om i Europa som tillsammans med 9000 företag och organisationer är involverade i arbetet. Du och din organisation är en av dessa!

Läs mer

  • 1
  • 2