Det nya EU-direktivet - en statusuppdatering

EU-direktiv

EU direktivet om rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy träder i kraft 1 juli 2016 med redovisning från och med 2017. Syftet är att säkerställa att europeiska företag är konkurrenskraftiga och transparenta inom hållbarhetsområdet.

 

Läs mer om direktivets innebörd här.
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45)
EU-direktiv - Disclosure of non-financial and diversity information by large companies and groups

Diversity Charter följer noga arbetet med direktivet och återkommer med nästa lägesrapport senast den 10 februari.