Rykande färsk rapport!

Tisdag 28 oktober deltog Diversity Charter Sweden i EU Diverstiy Charters årliga Forum i Luxemburg.

Intresset för och behovet av inkluderande mångfaldsarbete ökar. Det noterades inte minst då att det idag finns 17 charter runt om i Europa som tillsammans med 9000 företag och organisationer är involverade i arbetet. Du och din organisation är en av dessa!

Chartrens nätverksarbete som en gång startade som ett initiativ av näringslivet med målet att öka mångfald och inkludering för affärsnyttan har nu blivit ett mål för EU. Visionen för EU är att det skall finnas ett charter i varje land och att offentlig verksamhet, näringslivet och media samverkar för att utveckla inkuderande arbetsliv och nationer.

Vi tog också del av en rykande färsk rapport ”Discrimination in the EU in 2015” som visar på utvecklingen i Europa:

  • EU-länderna blir mer toleranta mot de grupper som riskerar diskrimineras. Fortfarande är dock muslimer, romer, transgender och transsexuella de som möter minst tolerans.
  • En faktor där Sverige avviker stort mot resten av EU gäller rekrytering - vad vi ser som negativa faktorer i valet mellan två kandidater.
  • Medan en ålder på 55+ är det absolut mest negativa för EU så anses det i Sverige mest negativt att ha en brytning!
  • Det finns en ökad kunskap om vilka rättigheter individer har samt att de flesta som deltagit i studien tycker att nya metoder behövs för att ge bättre skydd till de som riskerar att diskrimineras.
  • Så mycket att de är villiga att dela personlig information om det skulle kunna hjälpa till att minska diskriminering.

Majoriteten välkomnar också att mångfald tas upp i skolor.

För att du själv skall kunna ta del av fakta från rapporten och titta på mer av det som intresserar dig kan du via länkarna här nedanför ladda ned rapporten samt ett faktablad där just Sverige redovisas på ett urval av frågor.

Discrimination in the EU in 2015
Faktablad

Hälsningar

Katarina Önell
Ordförande Diversity Charter Sweden