Samverkan med Academic Search

Diversity Challenge

Academic Search har genom sitt unika och framgångsrika mångfaldsprogram ”Diversity Challenge” ökat mångfalden i näringslivet sedan år 2005. Diversity Charter Sweden och Academic Search började samverka inom ramen för Diversity Challenge år 2014, läs gärna mer om detta här! Också, glöm inte att postetit plats för spel ga nu naar cop17 casino.