Inbjudan till lunchmöte - Metod för mångfald och inkludering

Medlemsaktivitet

Till alla medlemmar i Diversity Charter!
Diversity Charter inbjuder nya och gamla medlemmar till information om metod för att arbeta med mångfald och inkludering.
Bakgrunden till mötet är att ge en introduktion till hur arbetet med mångfald och inkludering kan bedrivas på ett strategiskt och praktiskt sätt i en organisation.
Många av våra medlemmar är i början av sitt mångfaldsarbete och funderar över hur nästa steg kan planeras.


Genom ett EU finansierat projekt DIVE har ett användbart verktyg för vägledning tagits fram. DIVE har presenterats på EU-plattformen för samtliga charter inom EU. Metoden har utvecklats med stöd av EU och kan utan kostnad användas som inspiration.

Tid: Tisdag den 2 februari 2016 kl 11.00 -13.00 inkl lunchmacka
Plats: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
Anmälan senast den 29 januari till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om du har frågor kontakta Margareta Eklund tel 070-3030962 eller via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varmt välkomna
Katarina Önell
Ordförande


Om DIVE
Diversity Toolbox, hjälper organisationen med kunskaper och färdigheter för att driva ett strategiskt mångfaldsarbete. Verktyget tar ett helhetsgrepp och hjälper arbetsgivare att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion och trosuppfattningar samt etnicitet, i en och samma process.
DIVE stödjer organisationen inte bara i vad som behöver göras, utan också i hur man framgångsrikt kan genomföra förändringsarbetet. Verktyget har utvecklats för att möta behoven i företag och organisationer, för ett effektivt mångfaldsarbete.
För att tillvarata den potential som finns i mångfalden krävs ett medvetet arbete. DIVE tar sin utgångspunkt i en integrerad syn på mångfaldsarbete, men kan användas oavsett vad man som organisation valt att inbegripa i begreppet mångfald. Utgångspunkten för DIVE är organisationens identifierade behov. Steg för steg vägleder verktyget organisationen igenom hela processen, från förberedelser till ett nytt sätt att arbeta.
DIVE har med stöd av Europeiska Socialfonden utvecklats av Företagarna Västra Götaland tillsammans med Centrum för FörändringsLedning
Metoden presenteras av Åsa Helg och Git Hansson.