Diversity Charter Sweden i Almedalen!

Almedalen

Under Almedalsveckan håller Diversity Charter Sweden två seminarier torsdag 7/7 där vi diskuterar både om EU-direktivet kommer att förändra mångfaldsarbetet och ledarnas syn på hur mångfald inkluderas på ett hållbart sätt i organisationen samt de samhällsutmaningar och möjligheter som migration erbjuder för en kraftig tillväxt, affärsutveckling och huruvida ett direktiv och/eller lagstiftning behövs.

 

Varmt välkommen:

När: torsdag 7/7 kl 8.00-9.00

Var: Loftet, vid Scandic Visby restaurang Koggen, Färjeleden 3

Medverkande: 

Katarina Önell, ordförande, Diversity Charter Sweden
Maria Hagerty, president, Diversity Charter Ireland
Lena Bjurner, Senior Vice President Human Resources, Scandic Hotels

 

När: torsdag 7/7 kl 15.00-16.00

Var: S:t Hansgatan 41

Medverkande:

Katarina Önell, Ordförande, Diversity Charter Sweden
Maria Hagerty, Founder, Diversity Charter Ireland
Annika Viklund, Senior Vice President Business Area Distribution, Vattenfall AB
Ylva Lageson, Vice divisionschef, NCC Building AB

Moderatorer: Åsa Nilsson Billme och Evert Kroes, Diversity Charter Sweden

 


Om EU-direktivet

EU-direktivet "Disclosure of non-financial and diversity information by large companies and groups. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy" (Ds 2014:45) handlar om företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2017 inom EU. Rapporteringskravet bygger på ett EU-direktiv, som också innebär att vissa noterade bolag ska upplysa om sin mångfaldspolicy. Rapporteringen ska beskriva bland annat företagets policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet. Företagets revisor ska kontrollera om en hållbarhetsrapport har upprättats. Även vissa koncerner ska hållbarhetsrapportera. De svenska lagändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.