Fredagskunskap med Peter Tai Christensen

Peter Tai Christensen på årets första Fredagskunskap

Årets första Fredagskunskap, den 26 januari, inleddes med Peter Tai Christensen, teamchef på Unionen i Stockholm. Han berättade om resultatet från Unionens senaste mångfaldsundersökning ”Mera Mångfald” där 3 000 slumpmässigt utvalda medlemmar från 11 olika branscher svarat på frågor om sina upplevelser av och uppfattningar om diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Läs mer

Lär mer om ADHD och Asperger med Attention

Den fullsatta och uppskattade Fredagskunskapen i januari besöktes av Annica Nilsson och Maria Petersson från Riksföreningen Attention. De gav bland annat råd om hur en chef eller kollega kan närma sig en person som visar tendenser till till exempel ADHD eller Asperger; hur personer med dessa speciella förmågor kan komma bäst till sin rätt på arbetsplatsen. Du som vill veta mer och ta del av material om neuropsykiatriska diagnoser, besök Riksförbundet Attentions webbplats.

Diversity Charter Sweden i Almedalen!

Almedalen

Under Almedalsveckan håller Diversity Charter Sweden två seminarier torsdag 7/7 där vi diskuterar både om EU-direktivet kommer att förändra mångfaldsarbetet och ledarnas syn på hur mångfald inkluderas på ett hållbart sätt i organisationen samt de samhällsutmaningar och möjligheter som migration erbjuder för en kraftig tillväxt, affärsutveckling och huruvida ett direktiv och/eller lagstiftning behövs.

Läs mer

Inbjudan till lunchmöte - Metod för mångfald och inkludering

Medlemsaktivitet

Till alla medlemmar i Diversity Charter!
Diversity Charter inbjuder nya och gamla medlemmar till information om metod för att arbeta med mångfald och inkludering.
Bakgrunden till mötet är att ge en introduktion till hur arbetet med mångfald och inkludering kan bedrivas på ett strategiskt och praktiskt sätt i en organisation.
Många av våra medlemmar är i början av sitt mångfaldsarbete och funderar över hur nästa steg kan planeras.

Läs mer