Olikheter är en resurs

Rykande färsk rapport!

Intresset för och behovet av inkluderande mångfaldsarbete ökar. Det noterades inte minst då att det idag finns 17 charter runt om i Europa som tillsammans med 9000 företag och organisationer är involverade i arbetet. Du och din organisation är en av dessa!

Läs mer

Nya medlemsavgifter för 2016

På årsmötet den 3 november beslutade föreningen om differentierade medlemsavgifter enligt styrelsens förslag. Styrelsen redovisade för sina medlemmar behovet av att skapa en trygg ekonomisk grund för föreningen för att kunna höja kvalitén på att förse medlemmar med relevant information om mångfald och skapa bättre förutsättningar för föreningens medlemmar att utbyta erfarenheter och kunskap.

Läs mer

Vi finns nu på Twitter och LinkedIn!

Förutom vår Facebook-grupp hittar du nu även Diversity Charter Sweden på Twitter och LinkedIn. Följ, gilla och tagga oss eller Twittra direkt från våra event till exempel!

Läs mer