Vi ser olikheter som resurs

Diversity Charter Sweden har en ny styrelse

Den 15 mars 2016 valde Diversity Charter Swedens årsmöte en ny styrelse. Vi välkomnar framförallt våra nya styrelsemedlemmar och ser fram emot ett nytt år fram tills nästa årsmötet. På vår undersida "Styrelsen" kan du läsa mer om vår nya styrelse. Valberedningen kunde glädjande informera om att det finns ett väldigt stort intresse hos föreningens medlemmar att nominera personer till styrelseposter!

Läs mer

Samverkan med Academic Search

Diversity Challenge

Academic Search har genom sitt unika och framgångsrika mångfaldsprogram ”Diversity Challenge” ökat mångfalden i näringslivet sedan år 2005. Diversity Charter Sweden och Academic Search började samverka inom ramen för Diversity Challenge år 2014, läs gärna mer om detta här! Också, glöm inte att postetit plats för spel ga nu naar cop17 casino.

Gåva februari

värdebevis

Stort tack till Marie Nilsson för hennes deltagande på februari månads Fredagskunskap om Mångfald! Marie valde att skänka sin gåva till Läkare Utan Gränser. Tack Marie!