Vi ser olikheter som resurs

Gåva april

värdebevis

Stort tack till Hans-Ingvar Roth för hans deltagande på april månads Fredagskunskap om Mångfald! 

36 st deltog på månadens Fredagskunskap om Mångfald med tema "Mänskliga rättigheter i arbetslivet - vad kan det betyda?" Hans-Ingvar valde att skänka sin gåva till Hjärta till Hjärta, tack för ditt bidrag! 

Läs mer

Eurocities RefgueeReport April16

Eurocities

Eurocities RefgueeReport April16 - en helt färsk rapport har precis släppts!
34 olika städer (medlemmar i EUROCITIES) i 17 EU-nationer delar sina erfarenheter om hur städerna arbetar med integration av flyktingar.

Läs mer

Diversity Charter Sweden har en ny styrelse

Den 15 mars 2016 valde Diversity Charter Swedens årsmöte en ny styrelse. Vi välkomnar framförallt våra nya styrelsemedlemmar och ser fram emot ett nytt år fram tills nästa årsmötet. På vår undersida "Styrelsen" kan du läsa mer om vår nya styrelse. Valberedningen kunde glädjande informera om att det finns ett väldigt stort intresse hos föreningens medlemmar att nominera personer till styrelseposter!

Läs mer