Olikheter är en resurs

Sommarens mångfaldssnackis

Sommarens snackis om mångfald och inkludering i arbetslivet handlar förstås om James Damore som fick sparken från Google. Kanske är ämnet en nyttig idédiskussion för som företag och organisationer som jobbar aktivt med dessa ämnen?

Så här skriver Inger Enkvist i SvD:

"En 28-årig forskare, James Damore, med bakgrund i biologi och psykologi från Harvard och MIT och fyra års anställning på Google, skickades på obligatorisk mångfaldskurs för en kort tid sedan. Han fann att många av påståendena i kursen var obevisade och att ingen diskussion accepterades. För att undersöka om det som sades verkligen var vetenskapligt, studerade han ämnet på sin fritid och skrev en omsorgsfullt argumenterad artikel med länkar till vetenskapliga artiklar. Han gav förslag på hur arbetsplatsen skulle kunna göras mer attraktiv för kvinnor. Han lade ut den tiosidiga artikeln på företagets interna webbplattform. Inget hände. Därefter har någon okänd person redigerat om artikeln, tagit bort alla hänvisningar till vetenskapliga artiklar och skickat ut den i cyberrymden, varpå anklagelserna mot Damore för att vara sexistisk och rasistisk har haglat. Ingen har däremot påvisat att argumenten i den ursprungliga artikeln, ”Google’s Ideological Echo Chamber”, som finns på nätet, skulle innehålla felaktigheter utan bara att man inte får tänka och säga så som han gör. Han avskedades från Google någon dag senare, dvs Google har med sitt beteende visat att företaget inte accepterar diskussion. I intervjuer säger Damore att det som borde eftersträvas är mångfald i åsikter och inte i utseende."

Bifogat finns Damores artikel.

Rapport från Diversity Charter Swedens andra seminarium i Almedalen 2017

Hur många religiösa uttryck tål arbetsplatsen? Ganska många menade Henrik Dider, HR-direktör Scandic, Siri Wikander, Head of People and Culture Hemfrid och Ida Ingerö Thulin, biträdande chef samhällsrelationer, Systembolaget.
Det viktiga är att skapa tydliga spelregler från början, då slipper såväl arbetsgivare och arbetstagare bli besvikna, menade trion under det fullsatta seminariet som hölls på Scandic Visby. En engagerad publik tog chansen att bidra med intressanta inlägg och frågor till panelen.
Ledde samtalet gjorde Kicki Lilliedrake som arbetar som kommunikatör för Diversity Charter Sweden.