Vi ser olikheter som resurs

Diversity Charter Sweden på årets chartermöte i Dublin

Almedalen

Den 17:e och 18:e oktober deltog Diversity Charter Sweden i EU-plattformens sjunde årliga chartermöte, den här gången i Dublin och arrangerat av det irländska chartret. Årets tema var Selling Diversity in a world of Diversity och som vanligt var representanter från både näringsliv och offentliga organisationer på plats.

Läs mer

Diversity Charter Sweden i Almedalen!

Almedalen

Under Almedalsveckan håller Diversity Charter Sweden två seminarier torsdag 7/7 där vi diskuterar både om EU-direktivet kommer att förändra mångfaldsarbetet och ledarnas syn på hur mångfald inkluderas på ett hållbart sätt i organisationen samt de samhällsutmaningar och möjligheter som migration erbjuder för en kraftig tillväxt, affärsutveckling och huruvida ett direktiv och/eller lagstiftning behövs.

Läs mer

EU Platform Diversity Charters Meeting

Eurocities

Nu är det dags! 16-17 juni samlas alla Europas Diversity Charter till plattformsmöte i Bryssel. Förutom uppdateringar av vad som pågår i de olika chartren så står följande frågor på programmet:

Läs mer