Vi ser olikheter som resurs

EU Platform Diversity Charters Meeting

Eurocities

Nu är det dags! 16-17 juni samlas alla Europas Diversity Charter till plattformsmöte i Bryssel. Förutom uppdateringar av vad som pågår i de olika chartren så står följande frågor på programmet:

Läs mer

Gåva maj

värdebevis

Stort tack till Mary Juusela för hennes deltagande på maj månads Fredagskunskap om Mångfald! 

30 st deltog på månadens Fredagskunskap om Mångfald med tema "Hur får vi individer och grupper att trivas och utvecklas – tillsammans?" Mary valde att skänka sin gåva till AiDucatius som i höst kommer att gå till skolböcker till barn i Tanzania, tack för ditt bidrag! 

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet och ESF-rådet bjuder..

ESF-radet

..in till ett frukostmöte tisdag 7 juni om rekrytering, mottagarkapacitet och investeringar genom Europeiska socialfonden. Mötet syftar dels till att lyssna på dina behov och dels informera om de cirka 100 miljoner som ska investeras det kommande året för att stärka förmågan hos företag och organisationer i Stockholmsregionen när det handlar om att underlätta rekrytering av kompetens med annan bakgrund. Läs mer och anmäl dig här