Vi ser olikheter som resurs

Den 8 mars: Equaltiy between women and men in the EU 2017

Gender equality EU

På internationella kvinnodagen delar vi den rykande färska rapporten om  Equality between women and men in the EU 2017”.

I rapporten hittar du: Utveckling av och trender jämställdhet i EU, vad EU och medlemsländerna har uppnått under 2016 och inte minst inspiration, best practise och innovativa projekt som EU har stöttat.

Fokus är vad som har skett de senaste 12 månaderna men trender från 2010 finns med.

God jämställd läsning!
Lär mer om ADHD och Asperger med Attention

Den fullsatta och uppskattade Fredagskunskapen i januari besöktes av Annica Nilsson och Maria Petersson från Riksföreningen Attention. De gav bland annat råd om hur en chef eller kollega kan närma sig en person som visar tendenser till till exempel ADHD eller Asperger; hur personer med dessa speciella förmågor kan komma bäst till sin rätt på arbetsplatsen. Du som vill veta mer och ta del av material om neuropsykiatriska diagnoser, besök Riksförbundet Attentions webbplats.