Olikheter är en resurs

Nya medlemsavgifter för 2016

På årsmötet den 3 november beslutade föreningen om differentierade medlemsavgifter enligt styrelsens förslag. Styrelsen redovisade för sina medlemmar behovet av att skapa en trygg ekonomisk grund för föreningen för att kunna höja kvalitén på att förse medlemmar med relevant information om mångfald och skapa bättre förutsättningar för föreningens medlemmar att utbyta erfarenheter och kunskap.

Även under 2016 kommer verksamheten utvecklas vidare med att samla relevant forskning om mångfald på arbetsplatser, utveckla verksamheter i andra regioner i Sverige samt utveckla föreningens webbsida.

Föreningens medlemsavgifter bygger på fyra övergripande principer:

  • Hålla medlemsavgifter så lågt som möjligt i förhållande till liknande nätverk för att fortsättningsvis hålla en låg tröskel för företag och organisationer att bli medlem.
  • Grunden för att skapa en stadig ekonomisk grund för föreningen att driva sina verksamheter för sina medlemmar ska fortsättningsvis ske genom medlemsrekrytering.
  • Differentiera medlemsavgifter så att medlemsavgifter relateras till respektive företags/organisations finansiella bärkraft.
  • Skapa en tydlig relation mellan medlemsavgiftens storlek och företagens/organisations medlemsnytta i relation till antal anställda.

Medlemsavgifter för 2016 är enligt följande tariff och tillhörande förmåner:

OrganisationsstorlekMedlemsavgiftSkillnad i medlemsförmåner
1-49 anställda 6.000 kr 1 person avgiftsfri tillgång till medlemsaktiviteter
5-249 anställda 12.000 kr 3 personer avgiftsfri tillgång till medlemsaktiviteter
250 anställda > 18.000 kr 5 personer avgiftsfri tillgång till medlemsaktiviteter