Olikheter är en resurs

Ny ordförande i Diversity Charter

Diversity Charter Sweden är en ideell förening och nätverksorganisation som arbetar med att inspirera och ge verktyg till företag och organisationer att framgångsrikt arbeta med mångfald i sina verksamheter. Ny ordförande från och med våren 2015 är Katarina Önell som är Client Service Director för TNS Sifos affärsområde Employee Research & Consulting.

Diversity Charter Sweden bildades 2010 i ett näringslivsinitiativ, där företagen och organisationerna som ingår förbinder sig att aktivt arbeta med mångfald i den egna organisationen genom att anta en utmaning från sin egen utgångspunkt. Föreningens mål är att främja mångfaldsutvecklingen genom att visa på affärsnyttan, skapa ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle och ge företag verktyg för mångfaldsutveckling i sina organisationer. Idag ingår ca 50 svenska företag i nätverket.

– Vi vill uppmärksamma den konkreta affärsnyttan av att arbeta med mångfald och stärka de anslutna företagens och organisationernas konkurrenskraft. Vi driver även opinion för ökad mångfald och uppmuntrar forskning inom mångfald och affärsnytta, säger Louise Ring avgående ordförande för Diversity Charter och HR direktör på Axfood som är ett av de tio företag som ursprungligen var med och grundade nätverket i Sverige.

Katarina Önell ny ordförande

Under våren 2015 har Katarina Önell valts som ny ordförande Diversity Charter Sweden. Hon arbetar som Client Service Director inom TNS Sifos affärsområde Employee Research & Consulting och rådger ledningsgrupper och HR-­‐avdelningar i frågor som bland annat rör affärsdynamik och mångfald.

– TNS Sifo är medlem i Diversity Charter sedan förra året och vi märker bland våra svenska och internationella kunder att mångfald är en av de absolut viktigaste frågorna för deras arbetskraftutveckling i en global och digital värld. Jag är också, via TNS Sifo, involverad i Working for Change som är Sveriges största årliga mångfaldskonferens. Därför känns det hedrande och väldigt spännande att nu få bidra i Diversity Charter Swedens viktiga arbete att synliggöra mångfaldens betydelse för svenska företags konkurrenskraft, säger Katarina Önell.

För mer information, kontakta:
Katarina Önell, Client Service Director, TNS Sifo Employee Research & Consulting
Telefon: +46 8 507 422 82
Mobil: +46 701 84 22 82
Epost: katarina.onell@tns-­sifo.se

Om Diversity Charter Sweden

Diversity Charter Sweden är en ideell förening som driver ett nätverk som visar hur man framgångsrikt kan arbeta med mångfald i företag och organisationer. De anslutna företagen och organisationerna förbinder sig att aktivt arbeta med mångfald i den egna organisationen genom att anta en utmaning utifrån sin egen utgångspunkt. Diversity Charter Sweden ger möjlighet till erfarenhetsutbyten, inspiration och verktyg i Sverige och Europa.