Olikheter är en resurs

”47 procent av HBTQ-personerna rapporterar att de är diskriminerade eller trakasserade.”

Den 1 mars 2018, på internationella nolldiskrimineringsdagen, presenterade EU-kommissionären Věra Jourová den andra årsrapporten ”List of actions to advance LGBTI equality” för gruppen för icke-diskriminering, jämställdhet och mångfald. Rapporten innehåller en ny lista på 17 EU-finansierade projekt i 21 EU-länder. Projekten kommer bland annat att stödja den baltiska och den tjeckiska pride-rörelsen, göra anti-mobbning kampanjer i grekiska skolor och framställa online-verktyg för att förhindra hat-tal i Italien. 

Under sin presentation talade Věra Jourová om vikten att tala öppet för att stärka de utsatta gruppernas rättigheter i samhället. En studie gjord av Europa kommissionen visar, trots att 71 procent av EU-medborgarna anser att HBTQ-personer borde ha samma rättigheter som heterosexuella människor, så anger 47 procent av HBTQ-personer har utsatts för kränkningar under det gånga året. Jourová betonade det faktum att EU-kommissionen föregår med gott exempel och att det är viktigt att dela på ansvaret med medlemsstaterna.

Berlaymont byggnaden upplyst i regnbågens färger

Věra Jourová ökade också medvetenheten genom att lysa upp Berlaymont byggnaden i regnbågens färger den 17 maj, den internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi.