Olikheter är en resurs

Rapport: The Diversity Divided – Canada's Global Advantage

Allt fler länder stänger sina gränser för invandring och frihandel. Det är något som Kanada kan tjäna på med tanke på den framgångsrika invandringspolitik de driver. Det menar Dr. Bessma Momani och Jillian Stirk, författarna till rapporten “Diversity Divided – Canadas global advantage”.

Rapporten “Diversity Divided – Canadas global advantage” publicerades den 24 april 2017. Den visar på sambandet mellan ekonomiskt välstånd och en arbetskraft med mångfald. Rapporten erbjuder även en rad rekommendationer för landets regering, företag och organisationer som arbetar med mångfald och integration.

Denna video illustrerar de resultat som beskrivs i rapporten.

Diversity Divided – Canadas global advantage publicerades i samarbete med The Pierre Elliott Trudeau Foundation, PETF och The Centre for International Governance Innovation, CIGI och är skriven av Dr. Bessma Momani och Jillian Stirk.