Olikheter är en resurs

Fredagskunskap med Peter Tai Christensen

Peter Tai Christensen på årets första Fredagskunskap

Årets första Fredagskunskap, den 26 januari, inleddes med Peter Tai Christensen, teamchef på Unionen i Stockholm. Han berättade om resultatet från Unionens senaste mångfaldsundersökning ”Mera Mångfald” där 3 000 slumpmässigt utvalda medlemmar från 11 olika branscher svarat på frågor om sina upplevelser av och uppfattningar om diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Peter inledde med en snabb genomgång av definitioner av mångfald och lät gruppen diskutera i mindre grupper om egna erfarenheter innan han gick in på själva undersökningen.

Undersökningen visar på både positiva och negativa tendenser. Inställningen till mångfald på arbetsplatsen är inte lika positiv som vid senaste mätningen 2015. Men trotts allt har det skett en positiv förskjutning, menar Peter. Trots flyktingdebatten som pågått senaste åren och det tuffare samhällsklimatet känner fler en moralisk skyldighet att ta ansvar i frågan och har inte lett till en negativ inställning till mångfald på arbetsplatsen.

Av de diskrimineringsgrunder som deltagarna i undersökningen angett stack psykisk funktionsnedsättning ut mest. På andra plats kom religiös klädsel, såsom hijab, vilket var förvånande eftersom religionstillhörighet inte alls fått höga markeringar. Den diskrimineringsgrund som hamnade lägst ner på listan var sexuell läggning.

För att aktivt jobba med att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få det bättre på arbetsplatsen rekommenderar Peter att man läser och följer den checklista som Unionen tagit fram för arbetsgivare som har anställda med en funktionsnedsättning.

Sedan 2017 är alla arbetsplatser som har fler än 500 anställda skyldiga att upprätta en mångfaldspolicy. Alla arbetsgivare är skyldiga att aktivt jobba med åtgärder inom de sju diskrimineringsgrunderna för att förhindra diskriminering och trakasserier.

Hälften av deltagarna i undersökningen kände till att det fanns en mångfaldspolicy på arbetsplatsen och 30 procent sa att de visste att det bedrevs ett aktivt åtgärdsarbete. 61 procent av deltagarna, som inte kände till om företaget hade en mångfaldspolicy eller jobbade med aktiva åtgärder, upplevde att det fanns risk för diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Diskrimineringsrisken upplevdes lägre bland de som kände till att det fanns en policy och/eller att arbetsgivaren jobbade med aktiva åtgärder. 18 procent av deltagarna, främst kvinnor, som angav att de inte kände till om företaget hade någon mångfaldspolicy, hade egna erfarenheter av diskriminering eller trakasserier under det senaste året.

Resultatet av undersökning berörde hela gruppen och siffrorna gjorde många förvånade. Det konstaterades att det är viktigt att arbetsgivare internt visar att de aktivt jobbar med mångfaldsfrågor. Hela arbetsklimatet förändras till det bättre. En medarbetare som mår bra kommer att prestera bättre. Med bättre prestation ökar lönsamheten för företaget, menar Peter.

Månadens talare, Peter Tai Christensen, väljer att skänka en gåva på 1 000kr till UNHCR med motiveringen - De gör så mycket gott för människor på flykt.

Tack Peter!