Olikheter är en resurs

Diversity and Leadership in a World in Flux

Diversity and Leadership in a World in Flux - referat från mångfaldsforum Tallinn den 6-7 november 2017

Introduktion:
Estland är ordförandeland i EU 2017, och med anledning av detta stod landets Diversity Charter värdar för årets forum för medlemsländerna i Europa. Hela eventet öppnades av Jevgeni Ossinovski, Minister of Health and Labour i Estland, och följdes av en videolänk med Günther H. Oettinger, Commissioner of Budget & Human Resources, i den Europeiska kommissionen. Han tackade oss alla och uttryckte sin uppskattning:
- Ert engagemang är inget vi kan ta för givet, men från vårt håll är vi mycket tacksamma för det. EU:s grundtanke handlar om samverkan och öppenhet, och det är ju vad ert arbete handlar om i Chartren runt om i Europa.


Huvudtalare och paneldiskussion dag 1:Marju Lauristin, EU-parlamentariker från Estland
Därefter följde huvudtalaren inför en paneldiskussion, Marju Lauristin, Professor på Tartu University, tidigare estländsk Member of the European Parliament. Hon betonade värdet av värdegrund inom organisationer och företag. Det kan inte bara handla om att tjäna pengar längre. Även om företaget eller organisationen har satt en policy för mångfald och inkludering så måste man ställa sig frågan: Handlar det om en inre övertygelse eller är det bara yta? Ingenjörer och högutbildade personer är alltid välkomna över gränserna, men det gäller inte för den polska rörmokaren. När vi lyckas med integrationen så tjänar alla på det, inte bara ekonomiskt. Även demokratiskt.

De mest framträdande kommentarerna från deltagare i paneldiskussionen:

Avivah Wittenberg-Cox, CEO i 20-first:
- I företagen vimlar det av ”fix the women-program”; som om det är något som fattas kvinnorna. ”Om de bara blir lite mer som männen så blir det nog bra.” Det är kultur och mindset som ska förändras. Hur ser ledningen och styrelserna ut? Det är där man ska börja. Vi fokuserar ofta på data kring minoriteterna. Var är datan kring män? Det är nödvändigt att jämföra, att mäta båda och att jämföra.

Sari Brody, Global Diversity and Leadership Manager, IKEA Group :
- Hos oss handlar det om inkludering, inte om mångfald längre. Mångfald har vi redan, det är en självklar del hos oss. ”We believe in people!”  Det är allas ansvar att se till att arbetsplatsen är tillåtande och inkluderande. Vi har ingen kvotering, men mål på IKEA. Det finns ett självklart svar på frågan om varför företag måste jobba med inkludering för att attrahera den bästa arbetskraften: Varför ska jag som arbetstagare investera i ett företag om jag inte känner mig välkommen?

Marju Lauristin, Professor in Tartu University, former Estonian Member of the European Parliament.
- Majoriteten av högutbildade är numera kvinnor, men det syns inte än. Nu är det viktigt att männen kommer i fatt, viktigt att det blir jämställt i utbildningsvärlden.
Och så några tankar om glastaket. Män och kvinnor har inte samma spelplan, så är det bara. När man säger att jämställdhet kommer att lösa sig av sig självt, och att allt som räknas är kompetens så måste man titta på forskningen. Ju mer företag pratar om meritokrati, desto mindre jämställt har de det på ledande positioner. Viljan kommer först! Det handlar inte om att det går, det handlar om vilja.
Något som vi vet fungerar är att koncentrera sig på en sak i taget. Börja inte med allt på en gång, utan knäck koden för en av grupperna, till exempel etnicitet eller jämställdhet i fråga om kön. Efter det går omställningen oftast mycket lättare. För tyvärr, vi människor är inte biologiskt redo för förändringar. Det tar tid, däri ligger utmaningen.
 
Huvudtalare och paneldiskussin dag 2:

Patrick TaraPatrick Tarann, President of Global Migration Policy Associates huvudtalade inför paneldiskussionen och förde några teser. De arbetsföra personerna är för få i Europa. Vi behöver arbetskraft idag och ännu mer i framtiden. Oavsett Brexit eller de främlingsfientliga vindar som blåser i Europa så har vi inget val. Vi kan inte säga nej till invandring.
År 2000 försörjde sju arbetsföra personer två personer i behov av offentligt försörjningsstöd.  Den demografiska utvecklingen och arbetskraftsbehovet gör att vi i en nära framtid nästan har halverat den försörjande kraften; endast fyra kommer att försörja två personer. Vill vi behålla vårt välfärdssystem så behöver vi kompetent arbetskraft. Alternativet är att halvera pensionen.
Tillståndet mångfald är ingen fråga, det är ett faktum. Inkludering är nödvändig för processen.

 

De mest framträdande kommentarerna från deltagare i paneldiskussionen:

Helen Tynan, Google, Director for People Operations, Europe, Middle East and Africa:
- Ett av många sätt att bättra på jämställdheten är att inse att jobbannonserna ”has a gender”. Det var alltid övervägande män som ansökte till våra säljjobb. När vi ändrade några värdeord, från till exempel ”drive” och ”high ambition” till ”business development” och ”customer service” så fick vi in betydligt fler kvinnor. Vi måste jobba på alla nivåer. bland tror jag att vi fokuserar för mycket på chefer; om det inte blir rätt i botten kommer det aldrig att bli rätt i toppen.

Leena Linnainmaa, deputy chief Executive of Finland Chamber of Commerce:
- Om ni inte hittar lämpliga kapabla kvinnor till styrelsen i ert internationella företag med hela världens kvinnor att välja på, ja då kräver vi en officiell förklaring till det. På så sätt brukar de ojämlika styrelserna bli lite mer jämställda.

Avslutning

Eventet avslutades med följande ord av Jevgeni Ossinovski, Minister of Health and Labour i Estland.
Multikultur och mångfald är ett faktum, och vad som räknas och gör skillnad är inkludering av kulturer och olikheter i samhället.

I samband med eventet släpptes rapporten Diversity Management in Central and Eastern Europe. Läs den HÄR.