Olikheter är en resurs

Reigiösa uttryck i andra länder - vad säger lagarna?

SAS i Sverige tillämpade den nya EU-lagstiftningen och lät bli att anställa en kvinna som ville arbeta med hijab i en tjänst där SAS tyckte att det var olämpligt. Många andra företag agerar på ett annat sätt, och gör inkludering och mångfald som en självklar del av företagskulturen. Hur ser det ut ur ett internationellt perspektiv?

Labor & Employment Law Strategic Global Topics ges ut av EY. Den senaste och bifogade skriften heter Religion in the workplace.