Olikheter är en resurs

Rapport från Diversity Charter Swedens första seminarium i Almedalen 2017

- Kontinuerligt stöd till ledarna i organisationen med konkreta verktyg för mångfald och inkludering, det är en del för att lyckas, säger Christel Åkerman, vice VD, Skanska. Fullsatt och mer därtill under Diversity Charter och Kantar SIFO:s seminarium om ledarskap och mångfald.
Se diskussionen här: https://www.facebook.com/KantarSifo/?fref=ts