Olikheter är en resurs

Den 8 mars: Equaltiy between women and men in the EU 2017

Gender equality EU

På internationella kvinnodagen delar vi den rykande färska rapporten om  Equality between women and men in the EU 2017”.

I rapporten hittar du: Utveckling av och trender jämställdhet i EU, vad EU och medlemsländerna har uppnått under 2016 och inte minst inspiration, best practise och innovativa projekt som EU har stöttat.

Fokus är vad som har skett de senaste 12 månaderna men trender från 2010 finns med.

God jämställd läsning!