Olikheter är en resurs

Rapport om lönegapet mellan könen inom EU

För dig som arbetar med skillnader i lön kommer här en färsk och intressant rapport om lönegap inom EU.  Magnitude and Impact Factorsof the Gender Pay Gap in EU Countries av Christina Boll, Julian Leppin, Anja Rossen och André Wolf.