Olikheter är en resurs

Diversity Charter Sweden på årets chartermöte i Dublin

Almedalen

Den 17:e och 18:e oktober deltog Diversity Charter Sweden i EU-plattformens sjunde årliga chartermöte, den här gången i Dublin och arrangerat av det irländska chartret. Årets tema var Selling Diversity in a world of Diversity och som vanligt var representanter från både näringsliv och offentliga organisationer på plats.

I år deltog också speciellt inbjudna journalister för första gången, Sverige representades av frilansjournalisten Ellen Karlberg som bl.a. jobbar med Swedbank, en av Diversty Charter Swedens chartermedlemmar.

På plats fanns Irlands vice premiärminister Francis Fitzgerald, samt David Stanton, justitieminister med särskilt ansvar för jämställdhet, invandring och integration. De båda berättade om förändringarna som präglat Irland de senaste 15 åren. I början av 2000-talet var bristen på mångfald ett stort problem i Irland, men efter att ha genomgått stora förändringar sedan dess har landet nu blivit en förebild för många andra EU-länder som brottas med liknande svårigheter. Vid mötet pratade de båda om vilka konkreta juridiska förändringar som krävts för att göra Irland mer inkluderande, exempelvis röstade befolkningen i maj igenom en lag som tillåter samkönade äktenskap.

Maria HegartyL’Oreal, Medtronic och Sodexo närvarade, tillsammans med en mängd andra företag, och berättade om hur de arbetar för att öka mångfalden och inkluderingen, och vilka effekter deras arbete ger. Mångfaldsarbetet har för många företag blivit en del av affärsstrategin, ofta efter att de insett att det inte bara är fina ord på papper, utan att en diversifierad arbetsplats ofta kan ge betydande och tydliga affärsmässiga fördelar.

Diversity Charter Swedens ordförande Katarina Önell modererade debatten om kommunikation som handlade om hur man bäst når ut med budskapet om mångfaldens betydelse. Under debatten delade flera av deltagarna från de andra deltagande länderna med sig om hur de jobbar med sina verksamheter.

Aletta Gräfin von Hardenberg, general manager för Tysklands Diversity Charter berättade om hur de gör för att nå ut lokalt i ett så stort land. De genomför bland annat mångfaldsdagar på tio orter i landet, där de för samman medborgare, företag och organisationer som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Ett spännande grepp som vi även skulle kunna genomföra i Sverige.

Francisco Saiao Costa, Business Developer på advokatfirman Sociedade de Advogados FCB i Portugal, berättade om hur de förändrat en traditionell advokatfirma med hjälp av mångfaldstänk. Fransisco konstaterade att den yngre generationen kommer att kräva och förvänta sig mångfald i arbetslivet.

Davin Roche, Director of Workplace Diversity berättade om hur han framgångsrikt drivit kampanjen Business for Yes, där Irlands företag engagerade sig i kampen för samkönade äktenskap inför folkomröstningen i maj.

Åsa Nilsson BillmeDiversity Charter Sweden är förstås extra stolta över vår styrelsemedlem Åsa Nilsson Billme och IBM:s Nordiska Diversity Manager Marie Nilsson som var specifikt inbjudna huvudtalare. Tillsammans delade de på ett inspirerande sätt sina erfarenheter om hur inkluderande mångfald driver engagemang. Deras masterclass var mycket välbesökt och fick fin feedback av deltagarna. Seminariet genomfördes ytterligare en gång dagen efter.

Vi kan konstatera att många europeiska länder arbetar progressivt med sitt mångfaldsarbete, att få se hur de arbetar med den här typen av frågor var mycket spännande.