Olikheter är en resurs

Gåva april

värdebevis

Stort tack till Hans-Ingvar Roth för hans deltagande på april månads Fredagskunskap om Mångfald! 

36 st deltog på månadens Fredagskunskap om Mångfald med tema "Mänskliga rättigheter i arbetslivet - vad kan det betyda?" Hans-Ingvar valde att skänka sin gåva till Hjärta till Hjärta, tack för ditt bidrag! 

 

”Mångfaldsarbete vilar tillsynes på att vi ska hitta en så inkluderande definition av ”människan” som möjligt. … Mångfaldsarbetet har ofta fokuserat på företagets nyttovärde men viktigt att komma ihåg är att det i grunden handlar om mänskliga rättigheter som i sin tur leder till större effektivitet och produktivitet i organisationen. ”